Антропометрия и определяне състава на телесната маса

Искаме да ви съобщим, че екипът на Muscle-Team вече предлага и услугата измерване на:
- Относително количество телесни мазнини (ТМ в %)
- Абсолютно количество телесни мазнини (АКТМ в кг)
- Активна телесна маса (АКТ в кг), включва теглото на органите, костите и мускулите (без това на мазнините)
- Абсолютно количество мускулна маса (АКММ в кг), показва теглото на мускулите
- Мускулна обиколка на мишницата (МОМ в см), показва обиколката на мишницата без подкожните мазнини)
- Мускулна обиколка на бедрото (МОБ в см), показва обиколката на бедрото без подкожните мазнини)
- BMI (иднекс на телесните мазнини), индекс на Кетле, индекс на Бругш
- определяне на соматотипа и обективна оценка на физическото състояние
За целта се използват данни от измерванията на обиколките на тялото, дебелината на кожните гънки, ръста и теглото.
Чрез сравнение на измерванията в началото на тренировъчния процес и  периодичните измервания вие много точно може да определите вашите постижения и напредък в промяната на физиката си, както и да контролирате по-точно самия процес. За положителен резултат се смята намалянето на телесните мазнини и увеличаването на мускулната маса в рамките на оптималното тегло, съобразно възрастта, пола, ръста, индивидуалните особености и вида на практикувания спорт. Соматотипа има за цел да определи вашата морфологична структура, оценявайки 3-те компонента:
- ендоморфия (оценява относителното развитие на мастната тъкан)
- мезоморфия (оценява относителното мускулно-скелетно развитие)
- ектоморфия (оцнява относителната линейност на тялото)
Тези 3 компонента сформират вашия соматотип, като има 13 основни соматотипа.
Антропометрията трябва да бъде неразделна част от тренировъчния процес, да го води и направлява в правилната посока. Ако желаете да бъдете измерени и да научите състава на телесната си маса може да се обърнете към нас чрез бутона “онлайн консултации” на уеб страницата ни www.Muscle-Team.net
Цената на услугата е 20 лв.

Comments are closed.