Хранене през последната една седмица от подготовката за състезание

Вижте цялата статия ТУК.

Културизмът веро- ятно е спортът, в който спортното по- стижение зависи в най-голяма степен от храненето на спор- тиста. Когато състе- зателите са на поди- ума, оценявайки ги, съдиите търсят у фи- зиката им след- ното – мускулна маса, ба- лансирано развитие, м. плътност и релеф.

Върху първите два елемента (мускулна маса и балансирано развитие) кулутистите следва да работят през подготвителния период. В този период се цели изграждането на мускулната маса. Не малко обаче е значението и на позирането на сцената, с което един опитен културист лесно може да прикрие слабите си части и да демонстрира балансирано развитие на своята физика.

Върху последните два елемента (мускулна плътност и релеф) култиристите следва да работят през състезателния период , който обикновено е с продължителност от 2 до 4 месеца. В този период се цели изгарянето на подкожните мазнини и запазване на мускулната маса. При добре свършена работа през тези месеци, последната една седмица преди състезанието може да промени класирането на един състезател във високо конкурента категория от първо до последно място.

Вижте цялата статия ТУК.

Comments are closed.