Влиянието на тренировките във височинни условия (високопланински) върху организма на спортиста

Основна характеристика на надморксата височина, която влияе върху физическата работоспособност и спортните постижения, е барометричното налягане, което закономерно се понижава с височината. В следствие на пониженото атмосферно налягане се понижава и парциалното налягане на О2 (кислорода) във вдишания въздух. Това означава че в единица обем се съдържат по-малко молекули, отколкото на морското равнище, т.е. налице е хипоксия. Организма се адаптира към тези условия като повишава функционалните си възможности. Адаптацията към хипоксията се реализира в следните направления:
- разширяване капацитета на системите за приемане и транспорт на кислорода
- усъвършенстване на механизите за усвояване на кислорода от тъкъните
- икономизация на енергоразхода на организма чрез промени на клетъчно и субклетъчно ниво
- увеличено кръвбообразуване, благодарение на което съществено нараства броят на еритроцитите и концентрацията и общото количество на хемоглобина в кръвта
- увеличва се ресинтеза на АТФ (основния енергоизточник на мускулите)
- увеличава се активността на дихателните ензими в тъкъните
- подобрява се пропускливостта на капилярите и се увеличава броят и големината на митохондриите (специализираните клетъчни структори за приемане и използване на кислорода в червените мускулни влакна)

Фаза на стабилна (устойчива) адаптация се постига след  10-тия до 20-тия ден от престоя във височинни условия. Тя води до нормализиране на артериалното налягане, повишават се аеробните възможности, появява се устойчиво добро самочувствие. По-продължителната височинна тренировка предизвиква по-големи адаптационни промени и оставя по-трайни следи. Повишената работоспособност след  завръщане от височинната подготовка се съхранява по-продължително време – 30-40 дни. Изследванията показват че в над 90% от случаите най-добрите спортни изяви след височинна подготовка са след  3-4-тия или 18-24-тия ден.
Височинната тренировка може да се провежда и в 3-те периода:
- свързана с непосредствено повишаване на спортните постижения – в предсъстезателния период
- за повишаване на общото кондиционно ниво – в подготвителния период
- възстановителна височинна тренировка  след изтощителни състезания и тренировки с цел ускоряване на физическото и психическото възстановяване на състезателите – в преходния период

Оптималната продължителност на тренировките във височинни условия е 20-30 дни, като долната граница е за спортисти практикуващи скоростно-силови натоварвания (спринтове, щанги, културизъм, единоборства), а горната за спортисти занимаващи се със спортове за издръжливост (гребане, бягане на средни и дълги разстояния, колоездене, спортни игри). Височинната тренировка е най-важна за спортистите занимаващи се със спортове за издръжливост (аеробни), които са пряко свързани с кислородната консумация, но и при скоростно-силовите (анаеробни) спортове, защото между отделните анаеробни натоварвания АТФ се ресинтезира аеробно. Тренировките във високопланински условия ще повишат кислородната Ви консумация, а успоредно с нея и общата работоспособност и възстановителните процеси на организма.

Comments are closed.